Wat is Parantaa? 

Parantaa is een adviesbureau dat zich richt op alle organisaties en ontwikkelingen die zich richten op de jeugd. Het gaat dan natuurlijk over onderwijs, maar ook over kinderopvang, jeugdzorg en voor en naschoolse voorzieningen.

Parantaa werkt vanuit de visie dat er altijd beweging en verandering is en dat de mensen die binnen een organisatie werken bepalend zijn voor de successen.

Dat betekent dat:

  1. Leraren professionals zijn die passend onderwijs ontwerpen en bepalend zijn voor het succes van hun leerlingen
  2. Leiderschap bepalend is voor de mate waarin mensen zich gedragen  weten, veilig voelen en op die manier tot optimale resultaten komen 

Parantaa richt zich op de actuele thema's die in het onderwijs en jeugd organisaties leven.

Het gaat dan over vormgeven van passend onderwijs, vernieuwende onderwijs concepten, maar ook bestuurlijke vraagstukken die de ruimte geven aan de professionals om de goede dingen te doen.

We werken samen met meerdere zelfstandige onderwijs en organisatie adviseurs, ieder met een eigen specifieke expertise.

 

 

We komen graag langs voor een kennismakingsgesprek.

Bel dan met Mini Schouten  0654341419