Project management en proces begeleiding

 

> Samenwerking binnen besturen

> Samenwerking tussen besturen

> Samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties

> Begeleiden van fusieprocessen

> Opstellen van beleid met betrekking tot krimp

                                      - Prognoses

                                      - Strategische personeelsplanning

                                      - Rol en positie van de school/ scholen in de wijk, buurt of dorp

                                      - Spreidingsplannen onderwijsaanbod

>  Ontwikkelen van integrale kind centra

>  Inrichting van de ondersteuningsstructuur in de school en bovenschools en binnen  

    samenwerkingsverband

>  Bestuurlijke verhoudingen, rollen en mandatering. In positie brengen van bestuur en toezicht

>  Het inrichten van een flexibele schil met vaste medewerkers 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Inrichten Flexpool voor de Federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam

Voor de 7 besturen van de Federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam wordt een Flexpool ingericht. Een flexibele schil van vast en tijdelijk personeel dat kan worden ingezet voor korte en lange vervangingen.

De 110 scholen van de Federatie kunnen vanaf 1-8-2015 voor alle vervangingen bij de Flexpool terecht.

 

 

Werkgroep Flexpool in een werksessie met Marcel Verbiesen van VABO

 

 

150217 voorlichting directeuren.pptx
Download

 

Model Flexpool

 

150324 notitie Pool Special model.pdf
Download

 

 

 

 

HRM en SPP in een krimpende arbeidsmarkt.

Mini Schouten werkt o.a. als directeur- bestuurder van het Personeelscluster Oost Nederland, of wel PON. PON is een vereniging van 30 schoolbesturen in Oost Nederland die samen de gevolgen van de krimp opvangen. Het gaat dan vooral om de personele gevolgen, immers 85% van de begroting bestaan uit personele kosten. Het model PON heeft ondertussen landelijke bekendheid gekregen en is de basis voor de 10 nieuw te vormen transfercentra uit het Sectorplan PO.

 

 

 

 

 

Expertise kwaliteit en strategisch beleid met betrekking tot kleine scholen

Mini is voor School aan Zet kartrekker 'kleine scholen'. Het project richt zich op de ondersteuning en begeleiding van kleine scholen. De kleine scholen zijn kwetsbaar en dat heeft gevolgen voor de risico's om de kwaliteit op orde te houden. In opdracht van School aan Zet heeft de Universiteit van Twente een onderzoek gedaan naar kleine scholen.

Handvatten voor effectief onderwijs in kleine scholen 7 mei AV (6).docx
Download

 

Bijeenkomst Kleine scholen in Garnwerd Groningen, op initiatief van de dorpsraden en de stichting behoud kleine scholen.

https://www.youtube.com/watch?v=YOgXLuk33yY

 

 

Kwaliteitskaart Kleine scholen

Samen met Fenje Koksma een kwaliteitskader voor kleine scholen ontwikkeld in opdracht van School aan Zet.

 

SaZ Kwaliteitskader voor kleine scholen.pdf
Download

 

 

 

STIP

VSO cluster 3 voor de stad Utrecht

De VSO afdeling van de Wilhelminaschool, de Rafaelschool en de Herderscheeschool vormen samen de prachtige nieuwe VSO school voor de stad Utrecht. Een samenwerkingstraject dat 6 jaar geleden door de toenmalige directeuren is gestart en op 1 oktober 2013 resulteerde in de opening van een unieke prachtige onderwijs voorzien voor jongeren van 12 tot 20 jaar met een beperking.