NIEUWS ACTUEEL NIEUWS ACTUEEL NIEUWS AKTUEEL NIEUWS ACTUEEL NIEUWS

 

Interview met Tubantia over samenwerkende besturen

De katholieke besturen in Twente willen samenwerken om een Flexpool op te zetten. om op deze manier een antwoord te vinden op de effecten van de WWZ. De wet werk en zekerheid kent een ketenbeding, dat betekent dat een leraar naar 3 tijdelijke contracten een vast dienstverband moet worden aangeboden. Voor het inzetten van vervangers is dat een lastige opdracht. Elke dag vervanging telt mee. Door samen te werken kunnen besturen gezamenlijk een pool met vaste medewerkers vormen die een grootdeel van de vervanging oplossen zonder risico's. Tevens kan dan beter worden gestuurd op de kwaliteit!

 

 

 


 

Kwaliteitskader Kleine scholen School aan Zet gepubliceerd.

Deze week is het kwaliteitskader kleine scholen door School aan Zet gepubliceerd. Het kader geeft besturen en scholen handvatten om duurzame kwaliteitsontwikkeling in de kleine school te behouden of te ontwikkelen.

Kleine scholen zullen er altijd zijn als we in Nederland een goed gespreid onderwijsaanbod in stand willen houden.

 

 

 

 

Regeling procesbegeleider leerlingendaling

OCW heeft deze week de subsidieregeling procesbegeleider leerlingendaling gepubliceerd. De regeling geeft samenwerkende besturen en gemeenten de mogelijkheid om een procesbegeleider leerlingendaling aan te stellen om gezamenlijk een plan te maken voor een duurzaam onderwijsaanbod.

 

stcrt-2015-4380.pdf
Download

 

 

NETWERKEN KLEINE SCHOLEN MOGEN DOORGAAN VAN OCW.

 

In Heerenveen, Zwolle, Breda en Roermond zijn  2013 netwerken voor directeuren en intern begeleiders van kleine scholen tot 80 leerlingen gestart. OCW we heeft besloten om aan de opstart fase een vervolg te geven. Nieuwe scholen kunnen voor meer informatie en  aanmelden mailen naar

 

Petra Heegsma p.heegsma@schoolaanzet.nl  of

Mini Schouten m.schouten@schoolaanzet.nl  

 

 

SaZ Kwaliteitskader voor kleine scholen.pdf
Download

 

 

 

 

 

 

 

SaZ Kwaliteitskader voor kleine scholen.pdf
Download

 

Nieuwe naam en nieuwe website

8 december 2012

Met trots presenteren we de nieuwe website van PARANTAA.

Een nieuwe naam voor het bureau van Mini Schouten. Na 2 jaar als zelfstandige te hebben gewerkt wordt het tijd om er nu een echt bedrijf van te maken. We gaan ons nog meer profieleren op de gebieden passend onderwijs, jeugd en  krimp. Passend onderwijs heeft de komende jaren de volle aandacht van  het onderwijsveld in het PO, VO en het MBO. Daarnaast krijgen vrijwel alle regio's te maken de krimp van het aantal leerlingen. Een mogelijke oplossing om een passend aanbod in kleinere plaatsen en wijken te kunnen blijven aanbieden is het vormen van IKC's of wel integrale kind centra. Deze centra vormen het hart van de kern of de wijk en zijn open van 7 tot 7 uur en soms zelfs 52 weken per jaar. In deze centra gaat het om meer dan alleen onderwijs. Het gaat om de totale ontwikkeling van de jeugd en daarvoor moeten dagarrangementen worden ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften van de kinderen en de ouders. PARANTAA wil zich daar heel graag voor in gaan zetten. Dit gaan we doen door het adviseren en ondersteunen van besturen in het onderwijs en van gemeenten.

Door de brede ervaring en expertise op beide terreinen binnen het bureau PARANTAA kunnen totaal concepten worden ontwikkeld en de verschillende partijen vanuit één en de zelfde organisaatie worden ondersteund. Het gaat dan om de inhoud van het aanbod en de randvoorwaarden op het gebied van personeel, gebouw en organisatie.

We gaan graag met u in gesprek.