Krimp                                           : Positie in kaart brengen.

                                                       Risico analyse voor de organisatie

                                                       Strategische personeelsplanning 

                                                       Werkgelegenheidsbeleid en mobiliteitsbeleid

                                                       Instroom, doorstroom, uitstroom personeel

                                                       Spreiding van onderwijsvoorzieningen binnen de regio

                                                       Kleine scholen problematiek

 

https://www.youtube.com/watch?v=QNchZt-O6mQ

 

 

 

 

Passend onderwijs                       : Samenwerking binnen het samenwerkingsverband

                                                       Regionale afstemming met gemeenten en andere organisaties

                                                       Samenwerken aan nieuwe vormen van voorzieningen

                                                       Vernieuwde onderwijsconcepten, inclusief onderwijs

 

Bestuurlijke samenwerking           : Samenwerking op het gebied van personeel

                                                        Samen de krimp problematiek oppakken

                                                        Samenwerking met behoud van autonomie

                                                        Samenwerken op het gebied van huisvesting

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NG8LpBSDJsQ

 

 

 

 

 Netwerken                                    : Begeleiden van netwerken van o.a.     - Bestuurders

                                                                                                                     - Eenpitters

                                                                                                                     - Kleine scholen

                                                                                                                     - directeuren en intern begeleiders